Διπλό Τζάμι

Διπλό Τζάμι

EN 1279-5:2005
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΥΑΛΩΣΗΣ:
4mm ΑΠΛΟΣ ΥΑΛ/ΚΑΣ ΜΕ ΑΠΛΟ ΑΕΡΑ +4mm ΑΠΛΟΣ ΥΑΛ/ΚΑΣ
1.    Συμπεριφορά σε φωτιάNpd
2.    Αντοχή σε πυρκαγιάNpd
3.    Συμπεριφορά σε εξωτερική φωτιάNpd
4.    Αντοχή σε δομική επίκρουσηNpd
5.    Θερμοπερατότητα (u-g value)2.8W/m2K
6.    Ηχομόνωση (db)30(-1,-4)
7.    Περατότητα φωτός (LT%)81
8.    Ανακλαστηκότητα φωτός (LR%)15
9.    Διερχόμενη ενέργεια (ΕΑ%)72
10.    Ανακλώμενη ενέργεια (ΕR%)13
11.    Ηλιακός συντελεστής (SF%)77
12.    Συντελεστής σκίασης (SC)0.89
13.    Μετάδοση UV ακτινοβολίας47
14.    Αντικλεπτική προστασίαNpd
15.    Αντίσταση σε έκρηξη Npd
16.    Αντιβαλλιστική προστασίαNpd