Ενεργειακό Τζάμι με Αέριο

Ενεργειακό Τζάμι με Αέριο

EN 1279-5:2005
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΥΑΛΩΣΗΣ:
4mm SUNERGY (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΥΑΛ/ΚΑΣ)+15mm  ΜΕ ΑΕΡΙΟ ARGON +4mm ΑΠΛΟΣ ΥΑΛ/ΚΑΣ

1.    Συμπεριφορά σε φωτιάNpd
2.    Αντοχή σε πυρκαγιάNpd
3.    Συμπεριφορά σε εξωτερική φωτιάNpd
4.    Αντοχή σε δομική επίκρουσηNpd
5.    Θερμοπερατότητα (u-g value)1.8W/m2K
6.    Ηχομόνωση (db)30(-1,-4)
7.    Περατότητα φωτός (LT%)62
8.    Ανακλαστηκότητα φωτός (LR%)13
9.    Διερχόμενη ενέργεια (ΕΑ%)48
10.    Ανακλώμενη ενέργεια (ΕR%)12
11.    Ηλιακός συντελεστής (SF%)54
12.    Συντελεστής σκίασης (SC)0.62
13.    Μετάδοση UV ακτινοβολίας33
14.    Αντικλεπτική προστασίαNpd
15.    Αντίσταση σε έκρηξη Npd
16.    Αντιβαλλιστική προστασίαNpd