Διπλό Τζάμι

Κατηγορία:
EN 1279-5:2005
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΥΑΛΩΣΗΣ:
4mm ΑΠΛΟΣ ΥΑΛ/ΚΑΣ ΜΕ ΑΠΛΟ ΑΕΡΑ +4mm ΑΠΛΟΣ ΥΑΛ/ΚΑΣ
1.    Συμπεριφορά σε φωτιά Npd
2.    Αντοχή σε πυρκαγιά Npd
3.    Συμπεριφορά σε εξωτερική φωτιά Npd
4.    Αντοχή σε δομική επίκρουση Npd
5.    Θερμοπερατότητα (u-g value) 2.8W/m2K
6.    Ηχομόνωση (db) 30(-1,-4)
7.    Περατότητα φωτός (LT%) 81
8.    Ανακλαστηκότητα φωτός (LR%) 15
9.    Διερχόμενη ενέργεια (ΕΑ%) 72
10.    Ανακλώμενη ενέργεια (ΕR%) 13
11.    Ηλιακός συντελεστής (SF%) 77
12.    Συντελεστής σκίασης (SC) 0.89
13.    Μετάδοση UV ακτινοβολίας 47
14.    Αντικλεπτική προστασία Npd
15.    Αντίσταση σε έκρηξη Npd
16.    Αντιβαλλιστική προστασία Npd