Ενεργειακό Τζάμι

Κατηγορία:
EN 1279-5:2005
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΥΑΛΩΣΗΣ:
4mm SUNERGY (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΥΑΛ/ΚΑΣ)+15mm  ΜΕ ΑΠΛΟ ΑΕΡΑ +4mm ΑΠΛΟΣ ΥΑΛ/ΚΑΣ
1.    Συμπεριφορά σε φωτιά Npd
2.    Αντοχή σε πυρκαγιά Npd
3.    Συμπεριφορά σε εξωτερική φωτιά Npd
4.    Αντοχή σε δομική επίκρουση Npd
5.    Θερμοπερατότητα (u-g value) 2W/m2K
6.    Ηχομόνωση (db) 30(-1,-4)
7.    Περατότητα φωτός (LT%) 62
8.    Ανακλαστηκότητα φωτός (LR%) 13
9.    Διερχόμενη ενέργεια (ΕΑ%) 48
10.    Ανακλώμενη ενέργεια (ΕR%) 12
11.    Ηλιακός συντελεστής (SF%) 54
12.    Συντελεστής σκίασης (SC) 0.62
13.    Μετάδοση UV ακτινοβολίας 33
14.    Αντικλεπτική προστασία Npd
15.    Αντίσταση σε έκρηξη Npd
16.    Αντιβαλλιστική προστασία Npd